– Czym jest PSZOK?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Słomniki w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami mogą nieodpłatnie zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zbierane odpady.