– Czym jest PSZOK?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Słomniki w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami mogą nieodpłatnie zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zbierane odpady.

“Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Słomniki”
Projekt nr RPMP.05.02.02-12-0496/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

logotypy ue