– Kontakt


  Godziny otwarcia PSZOK:

  Odpady od mieszkańców na PSZOK przyjmowane są przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w następującym porządku:

  • wtorki: 12.00 – 17.00
  • czwartki: 9.00 – 13.00
  • soboty: 8.00 – 13.00

  W  wyjątkowych  sytuacjach  godziny  pracy  PSZOK  mogą  ulec skróceniu.

  Zapraszamy!